Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2008

Το blog ενός θεολόγου


Το blog του ΣΗΜΕΙΟΥ, αγαπητοί φίλοι, είναι πλέον γεγονός. Φιλοδοξία του είναι να ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου που θα "ανθίζουν όλα τα λουλούδια" που αφορούν τη θεολογία. Σαν αρχή δημοσίευσα ένα κείμενο για τα χαρακτηριστικά του λόγου της θεολογίας (που υπάρχει και στο άλλο ΣΗΜΕΙΟΝ) και θα ακολουθήσει ένα άλλο για τα όριά της. Στείλτε λοιπόν τις σκέψεις σας γι' αυτά τα θέματα, όπως και για ότιδήποτε ενδαφέρει έναν θεολόγο, όπως για παράδειγμα για το μάθημά μας, το μάθημα των θρησκευτικών κοκ. Να αποδείξουμε λοιπόν ότι η θεολογία είναι ζωντανή και αφορά το σύγχρονο άνθρωπο του 21ου αιώνα.