Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009


Μία ημέρα γεμάτη βροχή...Σκέφτομαι το μάθημα των Θρησκευτικών.....Τι πρέπει να γίνει, ώστε η αξία του να θεωρείται δεδομένη από όλους και να μην υπάρχουν απαλλαγές από αυτό; Ίσως το πρώτο (επιτακτικό) βήμα θα έπρεπε να είναι η δημιουργία καινούργιων αναλυτικών προγραμμάτων. Σίγουρα χρειάζονται. Προσπαθώ να είμαι αισιόδοξος γι' αυτό. Είναι κάτι που όλοι οι θεολόγοι το έχουμε ανάγκη...